OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

 

Název OP: OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Název projetku: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008358

Naše škola, Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, je partnerem Jihomoravského kraje v projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Škola se zapojila v době trvání projektu od prosince 2017 do listopadu 2020 do 3 klíčových podaktivit klíčové aktivity 03: Podpora polytechnického vzdělávání.

Cílem této klíčové aktivity je podpora polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.

Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol, sekundární cílovou skupinou žáci partnerských a spolupracujících škol v Jihomoravském kraji.

Projekt je financován z prostředků, které jsou poskytnuty formou finanční podpory EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z prostředků Jihomoravského kraje.

Klíčová podaktivita KA03-3 Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří s příkladů dobré praxe

V rámci činnosti bude SOŠ Znojmo, Dvořákova, p.o. sdílet svoje vybavené učebny, dílny a laboratoře se spolupracujícími základními školami, které budou do projektu zapojeny. Tato spolupráce se již ukázala jako velmi dobře fungující v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, do kterého se SOŠ Znojmo, Dvořákova, p.o. zapojila. Cílem je navázat na úspěchy a model spolupráce SŠ a ZŠ prohlubovat a rozvíjet. Žáci ZŠ budou v doprovodu svých pedagogů navštěvovat SOŠ a využívat její prostory za účelem seznámení se s technickými obory a polytechnikou, např. v dílnách, laboratoři a odborných učebnách oboru Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Pekař, Cukrář nebo Agropodnikání.  Důraz bude kladen na praktickou stránku, získání manuální zručnosti, šikovnosti a jistoty při práci a na rozvoj technického myšlení.

Na přípravě a realizaci dílčí aktivity se budou podílet koordinátoři spolupráce ZŠ a lektoři.

Klíčová podaktivita KA03-4 Organizace přednášek odborníků z praxe

Zapojení do této podaktivity umožní propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory co nejlepší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů střední školy. Výsledkem bude zlepšení připravenosti absolventů na vstup na trh práce po absolvování střední školy.

Na přípravě a realizaci této podaktivity se budou podílet lektoři z řad spolupracujících firem.

 

Klíčová podaktivita KA03-5 Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben

Ve vazbě na výše popsané klíčové podaktivity dojde k pořízení potřebného vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen. Dostatečná materiální a technická vybavenost školy je klíčovým předpokladem připravenosti absolventů škol a zajištění jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Zajištění kvalitního a moderního technického a materiálního vybavení, které bude v souladu s postupy využívanými v praxi u zaměstnavatelů, je tak nedílnou součástí projektu.

Odborný garant projektu

Podrobnosti
   

Kontakt: Dvořákova 19 - tel.: 515 225 280, 515 248 538   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Copyright © 2018 SOŠ a SOU Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
Vytvořil Portal 70 - tvorba webových stránek Znojmo
DnesDnes428
VčeraVčera651
Tento týdenTento týden2178
Tento měsícTento měsíc10846
CELKEMCELKEM249167