Přehled doporučených učebnic

Předmět

Ročník

Název učebnice, autor, ev. vydavatelství

Technologie

1, 2, 3

Technologie v kostce, Vodochodská Libuše, Štěpánek Karel, Ratio

Potraviny a výživa

1.

Potraviny a nápoje v kostce, Mašek Libor, Ratio

Stolničení

1., 3.

Nové stolničení v kostce, Hrbková Zdeňka, Ratio

Zbožíznalství

1.

Zbožíznalství potravinářského zboží pro 1.r., Kavina Josef, Seft

Písemná a elektronická komunikace

1.

Písemná a elektronická komunikace 1, Kroužek, Kuldová, Fortuna

Písemná a elektronická komunikace

2.

Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová O., Fleischmannová E, Sevt

Informační a komunikační technologie

3.

Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Teoretická učebnice, Roubal Pavel, Computer Press

Účetnictví

1.

Učebnice účetnictví – 1. díl – Pavel Štohl

Účetnictví

2.

Učebnice účetnictví – 2. díl – Pavel Štohl

Ekonomika

1., 2.

Ekonomika pro střední školy – Dagmar Preislerová

 

Technologie

(cukrář)

1.,2.,3.

Cukrářská výroba – 1. – 3. díl – Bláha, Kadlec, Plhoň

Technologie

(pekař)

1.,2.,3.

Pečeme moderně v malých i větších pekárnách – Müllerová, Chroust

Suroviny

(cukrář)

1.,2.,3.

Suroviny pro učební obor cukrář, cukrářka – Bláha, Šrek

 

Odborné kreslení

1. (cukrář)

Odborné kreslení pro obor cukrář – Stejskalová, Míšek

Písemná a elektronická komunikace

2.

Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová O., Fleischmannová E, Sevt

 

Základy přírodních věd

1.

Chemie B pro SOU – Viera Očkayová

Základy přírodních věd

2.

Fyzika pro netechnické obory SOU – Ivan Štoll

Suroviny

1.

Suroviny na výrobu pečiva – Jan Skoupil

Obchodní provoz

1.

Obchodní provoz pro SOU – Mojmír Novotný

Ekonomika

3.

Ekonomika pro SOU, Ekonomická cvičení

Základy botaniky

1.

Biologie pro 1. ročník SOU – Anna Švihrová

 

ANJ (Podnikání)

1.

Maturita Solutions Pre Intermediate – Učebnice, pracovní sešit

 

2.

Maturita Solutions Intermediate – Učebnice, pracovní sešit

ANJ (Agropodnikání)

1., 2.,

Maturita Solutions Pre Intermediate – Učebnice, pracovní sešit

ANJ (Agropodnikání, Lyceum))

3., 4.

Maturita Solutions Intermediate – Učebnice, pracovní sešit

ANJ (SOU)

1.

CHILL OUT 1 - Klett

ANJ (SOU)

2., 3.

CHILL OUT 1, 2 - Klett

 

 

Matematika

(Podnikání)

1., 2.

Matematika – přehled středoškolského učiva – Kubešová, Cibulková

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – Hudcová, Kubíčková

Matematika

(SOŠ)

4.

Matematika – přehled středoškolského učiva – Kubešová, Cibulková

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – Hudcová, Kubíčková

 

Český jazyk

(SOU)

1.,2.,3.

Čeština pro učební obory SOU - Kvítková

Občanská nauka (SOU)

1.,2.,3.

Občanská nauka pro SOU - Dudák

 

Obchodní provoz

3.

Obchodní provoz pro SOU - Novotný

Zbožíznalství

3.

Zbožíznalství pro obchodní akademie a ostatní střední školy - Cvrček

Právo

1.

Občanský a společenskovědní základ – Zlámal

Ústava ČR

Občanská nauka

1.

Občanská nauka pro SOU - Dudák

Účetnictví

1.

Učebnice účetnictví – 1. díl – Pavel Štohl

Ekonomika

1.

Ekonomie nejen k maturitě - Zlámal

IKT

1., 2.

S počítačem nejen k maturitě - Navrátil

Učební praxe

3.

Ekonomie nejen k maturitě - Zlámal

Hospodářské písemnosti

1.

Písemná a elektronická komunikace

Komunikace ve službách

2.

Psaní všemi deseti – ATF – Kroužek, Kuldová

Komunikace ve službách

2.,3.

Písemná a elektronická komunikace

Anglický jazyk

3.

English in Mind1 – Plichta, Stranks

Studentś Book + Workbook, Cambridge Univ. Press

 

Český jazyk

(SOU)

1.,2.,3.

Čeština pro učební obory SOU - Kvítková

Český jazyk

(Podnikání)

1.,2.,3.

Čeština v kostce - Sochrová

Literatura a kultura (Podnikání)

1.,2.,3.

Literatura pro 1.,2.,3. a 4. ročník středních škol - Didaktis

Dějepis

(Podnikání, SOŠ)

1.

Dějepis v kostce - Sochrová

 

Základy mechanizace

II. AGRO

Základy mechanizace II., Ing. Otta Rédl, vydavatelství Audit

 

Vinohradnictví

2. ročník

3. ročník

Vinohradníctvo, Záruba a kol. 1985 – možno zapůjčit ve škole

Ovocnictví

2. ročník

3. ročník

Ovocnictví, Blažek a kol., KVĚT 1998

Psychologie

1.ročník

Občanský a společenskovědní základy Psychologie, Doležalová, Vlková, Computer Media 2010

 

Informační a komunikační technologie - SOU

1.-3. ročník

S počítačem nejen k maturitě I.díl, Pavel Navrátil, Computer Media s.r.o.

Informační a komunikační technologie - SOŠ

1., 2., 4. ročník

S počítačem nejen k maturitě I. a II. díl, Pavel Navrátil, Computer Media s.r.o.

Informační a komunikační technologie – podnikání dálkové

1.-2. ročník

S počítačem nejen k maturitě I. a II. díl, Pavel Navrátil, Computer Media s.r.o.

Informační a komunikační technologie – podnikání denní

1.-2. ročník

Informatika a výpočetní technika, Pavel Roubal, Computer Press

 

Pěstování rostlin

2. a 3.ročník AGRO

Pěstování rostlin I. pro střední zemědělské školy, CREDIT Praha 1999

Pěstování rostlin

3. a 4. ročník AGRO

Pěstování rostlin – speciální část, VEČEŘA 2011

Technologické procesy

3. ročník

Není aktuální učebnice, lze Využití produktů rostlinné výroby, Dudáš a kol., VŠZ Brno

Člověk a prostředí

3. a 4. ročník

Ekologie a životní prostředí, Česká geografická společnost, Praha 2005

 

Ovocnictví

1.-3. ročník Zahradník, ZPR

Ovocnictví pro odborná učiliště, SEPTIMA

Sadovnictví

1.-3. ročník Zahradník, ZPR

Sadovnictví pro odborná učiliště, SEPTIMA

Květinářství

1.-3. ročník Zahradník, ZPR

Květinářství pro odborná učiliště, SEPTIMA

Zahradnické stroje a zařízení, Stroje a zařízení

1.ročník Zahradník, ZPR

Stroje a zařízení v zahradnictví

Dějepis

1.ročník podnikání dálkové

Dějepis pro střední školy, CENTRUM

Občanská nauka

1.-3. ročník

Odmaturuj ze společenských věd

Vazačské a aranžérské činnosti

1.ročník Zahradník

Floristika – kolektiv autorů, PROFI PRESS

 

Matematika

1., 2., 3. ročník AGRO, LYCEUM

Matematika pro střední školy 1,2,3 /učebnice a pracovní sešit/-hromadně objednáno, DIDACTIS

Matematika

1., 2., 3. ročník SOU

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubíčková, PROMETHEUS

Kalkulátory

Psychologie

2. ročník Podnikání dálkové

Občanský a společenskovědní základy – psychologie, Doleželová PROMETHEUS

Maturitní seminář z matematiky

3. ročník Podnikání dálkové

Sbírka maturitních příkladů z matematiky, CERMAT 2012

Matematika

1., 2., 3.ročník Podnikání dálkové

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Hudcová, Kubíčková, PROMETHEUS

 

Chemie

1.-3. ročník AGRO

Chemie pro střední školy, Banýr, Beneš, SPN Praha, ISBN 8085937468

Chemie

 

1.-4. ročník LYCEUM

Chemie pro čtyřletá gymnázia, Honza, Mareček, 1.-3. díl, OLOMOUC

1.díl ISBN 80-902402-0-8

2.díl ISBN 80-7182-141-1

3.díl ISBN 80-7182-057-1

Technologické procesy

4. ročník LYCEUM

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu, Hranoš, ISBN 8090215572

Anorganická technologie, Hranoš, ISBN 8086369013

Odpady

4. ročník LYCEUM

Odpady, Kukačková

Analytická chemie

4. ročník LYCEUM

Moderní analytické metody, Klouda ISBN 8086369072

Ekomonitoring

3. ročník LYCEUM

Analytická chemie, Moravcová, ISBN 978-8086369-14-3

Potraviny a výživa

2. ročník

Potraviny a výživa, Šebelová, ISBN 20-824

 

Německý jazyk SOŠ

1.ročník AGRO

2.ročník AGRO

3.ročník AG, LY

4.ročník AG, LY

Schritte International 5, nakl. HUEBER

Schritte International 3., 4.

Schritte International 5

Schritte International 6

Německý jazyk

Podnikání

1.ročník

Schritte International 5, nakl. HUEBER

Německý jazyk SOU

1.ročník

Genau 1, nakladatelství KLETT

 

Německý jazyk SOU

1.ročník 2.ročník

3.ročník

Genau 1

Genau 1, Genau 2

Genau 2

Německý jazyk II.

SOŠ

4. ročník LYCEUM

Schritte International 3, nakl. HUEBER

Německý jazyk Podnikání dálkové

1.ročník

3. ročník

Schritte International  5

Schritte International 6

 

Anglický jazyk SOŠ

4.ročník

Maturita Solutions Intermediate

Workbook

Anglický jazyk

Podnikání dálkové

2. ročník

3. ročník

Maturita Solutions Pre-Intermediate, Workbook

Maturita Solutions Intermediate, Workbook

Anglický jazyk

SOU

1.ročník

2. ročník

3. ročník

Chill out 1, Carla Tkadlečková, Klett

Chill out 1, Chill out 2

Chill out 2

 

Učební praxe, Ekonomika,

Ekonomická cvičení

1.ročník

1.-3.ročník

Ekonomika pro SŠ 1. a 2. Díl, Fortuna

Občanská nauka

1.-3.ročník

Občanská nauka pro Střední odborné školy, SPN

Stroje a zařízení

1.-3. ročník

Stroje a zařízení pro cukráře a pekaře, Informatorium

Právo

1.-3. ročník

Základy práva pro SŠ, Fortuna

 

Zbožíznalství

1.-3. ročník

Zbožíznalství pro SŠ I. a II. díl, Fortuna

Obchodní provoz

1.-3. ročník

Obchodní provoz pro SŠ, Fortuna

 

Technologie, Suroviny

(obor Řezník – uzenář)

1. – 3. roč.

Hygiena a technologie masa, Ladislav Steinhauser a kol.

 

Motorová vozidla

2.A

Učebnice Auotoškola, Autoškola Vogel, aktuální verze

Motorová vozidla

 

3.AL pouze agropodnikání

Učebnice Auotoškola, Autoškola Vogel, aktuální verze

Motorová vozidla

2.O     2.OR

Učebnice Auotoškola, Autoškola Vogel, aktuální verze,

PILÁRIK, Milan a Jiří PABST. Automobily: pro 2. a 3. ročník SOU. 3., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1997. ISBN 80-860-7302-5.

Motorová vozidla

3.O    3PZO

Učebnice Auotoškola, Autoškola Vogel, aktuální verze,

PILÁRIK, Milan a Jiří PABST. Automobily: pro 2. a 3. ročník SOU. 3., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1997. ISBN 80-860-7302-5.

 

Zemědělské stroje

a zařízení

2.O     2.OR

RÉDL, Otta. Základy mechanizace 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999, 209 s. ISBN 80-902-2959-X.

RÉDL, Otta, Václav VOHRALÍK a Milan SLAVÍK. Základy mechanizace 2: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 1. Praha: Credit, 1997, 257 s. ISBN 80-902-2951-4.

 

Zemědělské stroje

a zařízení

3.O    3PZO

RÉDL, Otta. Základy mechanizace 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999, 209 s. ISBN 80-902-2959-X.

RÉDL, Otta, Václav VOHRALÍK a Milan SLAVÍK. Základy mechanizace 2: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 1. Praha: Credit, 1997, 257 s. ISBN 80-902-2951-4.

Zemědělské stroje

a zařízení

 

1.O

RÉDL, Otta. Základy mechanizace 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999, 209 s. ISBN 80-902-2959-X.

RÉDL, Otta, Václav VOHRALÍK a Milan SLAVÍK. Základy mechanizace 2: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 1. Praha: Credit, 1997, 257 s. ISBN 80-902-2951-4.

 

Biologie

a ekologie, biologie

2.A, 3.L

Biologie pro SOŠ 1., Jiří Bumerl a kol., 2., SPN, a.s.

Biologie

4.L

 

Biologie člověka, M. Novotný, Fortuna

 

Základy zemědělské výroby

1.O, 1.OR

Základy zahradnické výroby, J. Pokorný, Septima

Základy zahradnické výroby

1.PPZ, 1.ZPR

Základy zahradnické výroby pro OU, J. Pokorný, Septima

 

Zelinářství

 

2.PPZ, 3.PZO

 

Zelinářství, M. Melichar a kol., Květ

 

Zelinářství

 

2.ZPR

Zelinářství pro OU, J. Pokorný, Septima

Biologie

a výživa

 

1.OR, 3.CR

Biologie 1. díl, Jiří Brumerl, SPN, a.s.

Občanská nauka

3.PZO

Občanská nauka pro SOU, Dudák, Mareda, Stodůlková

 

Český jazyk

1. – 3.

Čeština pro učební obory SOU, N. Kvítková, SPN Praha

Literatura

a kultura

 

1. – 3.

Literatura pro SŠ, Didaktis

Občanská nauka

1. – 3.

Občanská nauka pro SOU, V. Dudák a kol., SPN Praha

Občanská nauka

1. – 2.

nástavby

Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis

 

Technické kreslení

1.O+1.OR

Technické kreslení , Technická dokumentace  pro studijní a učební obory , Ing. Jan Leinveber , Ing. Josef Švercl , nakladatelství ALBRA Úvaly 2003

Technologie oprav

 

1.O+ 1.OR

Technologie ručního zpracování kovů, pro 1. Ročník středních odborných učilišť ,  Jiří Švagr, Jan Vojtík ,Praha 2000

Technické materiály a jejich zpracování

1.O+1OR

Strojírenská  technologie I,II,III,IV  - pro strojírenské učební obory 

Základy přírodních věd

1.O+1.OR

Odmaturuj z fyziky , didaktis 2006

 

Technologie oprav

 

2.O+2.OR

Svařování obalenou elektrodou

Bezpečnostní předpisy  při svařování obalenou elektrodou, TDS Brno – SMS, s.r.o.  Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, tisk PRESSLY Brno

Základní kurz – Ruční obloukové  svařování  obalenou elektrodou , Jaroslav Bartoš   ( Zeros svářečské nakladatelství)

Technologie oprav

 

3.O+3PZO

Příručka pro opraváře automobilů , Ing. Jindřich Klůna , Ing. Jiří Košek a kolektiv

 

Stroje a zařízení

1.C+2.C+2PPZ

Vadimír Doležal,František Kadlec, Stroje a zařízení  pro učební obory Cukrář , Pekař

 

Německý jazyk

1.

GENAU 1. díl, KLETT

Německý jazyk

2.

GENAU 1. díl, GENAU 2. díl, KLETT

Německý jazyk

3.

GENAU 2. díl, KLETT

Německý jazyk

1. NS

SCHRITTE INTERNATIONAL 5, HUEBER

Německý jazyk

2. NS

SCHRITTE INTERNATIONAL 6, HUEBER

 

ZAM

1.A

Základy mechanizace  1  Učebnice pro střední zemědělské školy

Vydavatelství CREDIT  Praha 1999

 

 

CHO

2.A

Chov zvířat 1 Učebnice pro střední zemědělské školy

Vydavatelství CREDIT  Praha 1999

 

CHO

3.A

Chov zvířat 2 Učebnice pro střední zemědělské školy

Vydavatelství CREDIT  Praha 1995

 

CHO

4.A

Chov zvířat 2 Učebnice pro střední zemědělské školy

Vydavatelství CREDIT  Praha 1995

 

 

 

PRAXE

 

1.-4.A

Praxe Učebnice pro střední a odborné zemědělské školy

Vydavatelství CREDIT 2001

 

Deník praxe  A4 tvrdé desky

 

ZZS

 

1.OR

Zemědělské stroje

Státní zemědělské nakladatelství Praha 1988

 

        SUR

1.C

Suroviny pro učební obor Cukrář, Cukrářka

Nakladatelství INFORMATORIUM

 

 

CJL

1. roč.

Odmaturuj z českého jazyka, nakl. Didaktis

Literatura pro 1. ročník středních škol, nakl. Didaktis – učebnice

Literatura pro 1. ročník středních škol, nakl. Didaktis – pracovní sešit

 

CJL

2. roč.

Odmaturuj z českého jazyka, nakl. Didaktis

Literatura pro 2. ročník středních škol, nakl. Didaktis – učebnice

Literatura pro 2. ročník středních škol, nakl. Didaktis – pracovní sešit

CJL

3. roč.

Odmaturuj z českého jazyka, nakl. Didaktis

Literatura pro 3. ročník středních škol, nakl. Didaktis – učebnice

Literatura pro 3. ročník středních škol, nakl. Didaktis – pracovní sešit

CJL

4. roč.

Odmaturuj z českého jazyka, nakl. Didaktis

Český jazyk a komunikace pro střední školy – Komplexní opakování a příprava k maturitě, nakl. Didaktis – pracovní sešit

Literatura pro 4. ročník středních škol, nakl. Didaktis – učebnice (zkrácená verze)

Literatura pro 4. ročník středních škol, nakl. Didaktis – pracovní sešit (zkrácená verze)

CEJ

1. roč.

Čeština pro učební obory středních odborných učilišť, Naděžda Kvítkova, nakl. SPN

LIK

1. roč.

Literatura v kostce pro SŠ, Marie Sochrová, nakl. Fragment

NEJ 2

 

1.roč

Genau! 1, nakl. Klett

 

 

 

Předmět

Ročník

Název učebnice, autor, ev. vydavatelství

Technologie

1, 2, 3

Technologie v kostce, Vodochodská Libuše, Štěpánek Karel, Ratio

Potraviny a výživa

1.

Potraviny a nápoje v kostce, Mašek Libor, Ratio

Stolničení

1., 3.

Nové stolničení v kostce, Hrbková Zdeňka, Ratio

Zbožíznalství

1.

Zbožíznalství potravinářského zboží pro 1.r., Kavina Josef, Seft

Písemná a elektronická komunikace

1.

Písemná a elektronická komunikace 1, Kroužek, Kuldová, Fortuna

Písemná a elektronická komunikace

2.

Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová O., Fleischmannová E, Sevt

Informační a komunikační technologie

3.

Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Teoretická učebnice, Roubal Pavel, Computer Press

Podrobnosti
   

Kontakt: Dvořákova 19 - tel.: 515 225 280, 515 248 538   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Copyright © 2019 SOŠ a SOU Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
Vytvořil Portal 70 - tvorba webových stránek Znojmo
DnesDnes329
VčeraVčera522
Tento týdenTento týden329
Tento měsícTento měsíc5096
CELKEMCELKEM561280