Úspěchy žáků
Jedna z oceněných žákyň z oboru Zahradník

„TOP“ absolventi na SOŠ Znojmo, Dvořákova

Shromáždění nejlepších žáků
Ve čtvrtek 26. 6. 2020 proběhlo na naší škole ocenění nejlepších absolventů, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli prospěchu s vyznamenáním. Absolventi obdrželi pochvalu ředitele školy a věcnou odměnu.

VÍCE »

Vynikající úspěch v soutěži ENERSOL

Studentka Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, Nella Homolová získala dne 25. února 2020 v Brně 2. místo v krajském kole soutěže ENERSOL 2020. Soutěže se zúčastnili žáci řady odborných škol našeho kraje.

VÍCE »

Mezinárodní soutěž v řezu révy


Ve středu 12. 2. 2020 se na Střední vinařské škole ve Valticích uskutečnila Mezinárodní soutěž studentů odborných škol v řezu révy vinné. Zúčastnilo se jí celkem 56 chlapců a 29 dívek.

VÍCE »

Máme zlato!

Naše škola se zapojila do projektu „Finanční gramotnost do škol“. Smyslem a cílem projektu je rozvoj mladé generace z hlediska její finanční gramotnosti, podpoření a zatraktivnění výuky finanční gramotnosti prostřednictví praktického využití informací a zkušeností formou sdílení zkušeností odborníků z praxe a další.

VÍCE »
Jedna z oceněných žákyň z oboru Zahradník

„TOP“ absolventi na SOŠ Znojmo, Dvořákova

Shromáždění nejlepších žáků
Ve čtvrtek 26. 6. 2020 proběhlo na naší škole ocenění nejlepších absolventů, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli prospěchu s vyznamenáním. Absolventi obdrželi pochvalu ředitele školy a věcnou odměnu.

VÍCE »

Vynikající úspěch v soutěži ENERSOL

Studentka Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, Nella Homolová získala dne 25. února 2020 v Brně 2. místo v krajském kole soutěže ENERSOL 2020. Soutěže se zúčastnili žáci řady odborných škol našeho kraje.

VÍCE »

Mezinárodní soutěž v řezu révy


Ve středu 12. 2. 2020 se na Střední vinařské škole ve Valticích uskutečnila Mezinárodní soutěž studentů odborných škol v řezu révy vinné. Zúčastnilo se jí celkem 56 chlapců a 29 dívek.

VÍCE »

Máme zlato!

Naše škola se zapojila do projektu „Finanční gramotnost do škol“. Smyslem a cílem projektu je rozvoj mladé generace z hlediska její finanční gramotnosti, podpoření a zatraktivnění výuky finanční gramotnosti prostřednictví praktického využití informací a zkušeností formou sdílení zkušeností odborníků z praxe a další.

VÍCE »