Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/21

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do následujících oborů

Veškeré potřebné informace najdete v nabídce Přijímací řízení.