Předání pochval našim úspěšným žákům

V minulých dnech udělil Ing. Pelaj pochvalu ředitele školy těmto žákům, kteří skvěle reprezentovali naši školu:

Apltauer Matěj – za úspěšnou reprezentaci školy v Krajské soutěži ve svařování konanou v Moravských Budějovicích 15. 2. 2023
Semotam Matěj – za úspěšnou reprezentaci školy v Soutěži v řezu konanou ve Valticích 9. 2. 2023
Semotam Matěj – za reprezentaci školy na 18. mistrovství v řezu révy vinné konané v Bzenci 17. 2. 2023 …Ostatní žáci, kteří se zapojili do soutěží, získali pochvalu třídního učitele:

Černý Aleš – za reprezentaci školy v Krajské soutěži ve svařování konanou v Moravských Budějovicích 15. 2. 2023
Růžička David 3. A – za reprezentaci školy v Soutěži v řezu konanou ve Valticích 9. 2. 2023
Sváčková Vendula 3. OZ – za reprezentaci školy v Soutěži v řezu konanou ve Valticích 9. 2. 2023
Štolfová Kateřina 2. OZ – za reprezentaci školy v Soutěži v řezu konanou ve Valticích 9. 2. 2023
Antonie Michalová 2. A – za reprezentaci školy v krajském kole soutěže Enersol s prací „Kde bych byla bez…“ 14. 2. 2023
Nikola Kadrnožková 1. A – za reprezentaci školy v krajském kole soutěže Enersol s prací „Vodní elektrárny“ 14. 2. 2023
Patricie Uttnerová 2. CP – za reprezentaci školy ve soutěži Znojemský slavíček 15. 2. 2023

Pelechová Šárka 3. KC – za reprezentaci školy v soutěži Barista „Přímka“ Cup 2023 – junior 23. 2. 2023