Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

tel.: 515 225 280

Bachmanová Alena Mgr.
alena.bachmanova@sos-znojmo.cz

Bejlková Dana
dana.bejklova@sos-znojmo.cz

Besednjaková Ivana Mgr.
ivana.besednjakova@sos-znojmo.cz

Boďová Jana
jana.bodova@sos-znojmo.cz

Bořecký Vítězslav Bc.
vitezslav.borecky@sos-znojmo.cz

Brančová Věra Ing.
vera.brancova@sos-znojmo.cz

Brenkus Jaroslav
jaroslav.brenkus@sos-znojmo.cz

Brouček Josef Bc. DiS.
josef.broucek.ml@sos-znojmo.cz

Cejpek Leoš
leos.cejpek@sos-znojmo.cz

Dančo Aladár Mgr.
aladar.danco@sos-znojmo.cz

Dvořák Jaroslav
jaroslav.dvorak@sos-znojmo.cz

Dvořák Vlastimil Ing.
vlastimil.dvorak@sos-znojmo.cz

Dvořáková Jindra Ing.
jindra.dvorakova@sos-znojmo.cz

Dvořáková Lenka Bc.
lenka.dvorakova@sos-znojmo.cz

Eliášková Marie Ing.
marie.eliaskova@sos-znojmo.cz

Havlíková Martina Ing.
martina.havlikova@sos-znojmo.cz

Horáková Vlasta Bc.
vlasta.horakova@sos-znojmo.cz

Jelen Vilém
vilem.jelen@sos-znojmo.cz

Klat Karel Ing.

karel.klat@sos-znojmo.cz

Klempa Jiří Ing.
jiri.klempa@sos-znojmo.cz

Košťálová Jitka Mgr.
jitka.kostalova@sos-znojmo.cz

Koudelka Alois Mgr.
alois.koudelka@sos-znojmo.cz

Koch Michal
michal.koch@sos-znojmo.cz

Křivánková Eva Bc.
eva.krivankova@sos-znojmo.cz

Kukačková Marie Ing.
marie.kukackova@sos-znojmo.cz

Kuklík Karel Ing.
karel.kuklik@sos-znojmo.cz

Langová Barbora
barbora.langova@sos-znojmo.cz

Moudrý Zdeněk
zdenek.moudry@sos-znojmo.cz

Nechvátalová Ivona Mgr.
ivona.nechvatalova@sos-znojmo.cz

Nevrklová Jindřiška Mgr.
jindriska.nevrklova@sos-znojmo.cz

Nixová Jana
jana.nixova@sos-znojmo.cz

Osohová Vendula Ing.
vendula.osohova@sos-znojmo.cz

Polachová Marie
marie.polachova@sos-znojmo.cz

Pikartová Lenka
lenka.pikartova@sos-znojmo.cz

Povjakalová Marie Mgr.
marie.povjakalova@sos-znojmo.cz

Rožnovská Miroslava Mgr.
mirka.roznovska@sos-znojmo.cz

Ryšková Eva Mgr.
eva.ryskova@sos-znojmo.cz

Straková Stanislava
stanislava.strakova@sos-znojmo.cz

Šabata Martin DiS.
martin.sabata@sos-znojmo.cz

Šinoglová Alena

alena.sinoglova@sos-znojmo.cz

Švanda Michal Mgr.
michal.svanda@sos-znojmo.cz

Švejdová Lenka
lenka.svejdova@sos-znojmo.cz

Tunková Věra Mgr.
vera.tunkova@sos-znojmo.cz

Vacušková Hana
hana.vacuskova@sos-znojmo.cz

Valenta Jiří Ing.
jiri.valenta@sos-znojmo.cz

Vaškových Roman
roman.vaskovych@sos-znojmo.cz

Vávra Pavel Ing.
pavel.vavra@sos-znojmo.cz

Vávrová Světlana Ing.
svetlana.vavrova@sos-znojmo.cz

Veselá Milada Ing.
milada.vesela@sos-znojmo.cz

Zatloukalová Irena PaedDr.
irena.zatloukalova@sos-znojmo.cz

Lucie Zikova
lucie.zikova@sos-znojmo.cz

Domovy mládeže

Zarbochová Zuzana
zuzana.zarbochova@sos-znojmo.cz

Cholevová Pavlína
pavlina.cholevova@sos-znojmo.cz

Ilgnerová Kamila
kamila.ilgnerova@sos-znojmo.cz