Žákovský parlament

Žákovský parlament funguje na naší škole od školního roku 2022/2023 a nabízí žákům možnost podílet se na vytváření příznivého klimatu školy.

Cílem žákovského parlamentu je:

  • vést žáky ke spolupráci a k otevřené komunikaci,
  • posilovat zodpovědnost a sebedůvěru žáků,
  • vyslovovat návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití,
  • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy a učiteli a ostatními zaměstnanci školy,
  • informovat spolužáky o činnosti a výsledcích jednání parlamentu,
  • podněcovat spolupráci mezi třídami,
  • podílet se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků,
  • spolupodílet se na akcích školy.

Koordinátoři žákovského parlamentu:

Mgr. Alena Bachmanová
alena.bachmanova@sos-znojmo.cz

Mgr. Eva Ryšková
eva.ryskova@sos-znojmo.cz

1. Funkční období

Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

2. Docházka na jednání parlamentu

Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání.

3. Rovnoprávné postavení

Všichni členové mají rovnoprávné postavení, 1 člen = 1 hlas. K přijetí návrhů je potřeba nadpoloviční většiny. Ostatní účastníci na schůzi parlamentu hlasovací právo nemají.

4. Povinnost informovat spolužáky

Členové parlamentu jsou povinni pravidelně informovat o rozhodnutích své spolužáky a třídní učitele. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školních webových stránek, nástěnky a sociálních sítí.

5. Závaznost rozhodnutí

Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. Povinnost respektovat rozhodnutí vedení školy

Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.

Schůzky: 2x měsíčně (čtvrtek) ve 12.25 ve sborovně školy

Rozpis schůzek pro školní rok 2022/2023

1. Měsíc říjen

 13. 10. 2022 (lichý týden) a 20. 10. 2022 (sudý týden)

2. Měsíc listopad

3. 11. 2022 (sudý týden) a 10. 11. 2022 (lichý týden)

3. Měsíc prosinec

1. 12. 2022 (sudý týden) a 8. 12. 2022 (lichý týden)

4. Měsíc leden

12. 1. 2023 (sudý týden) a 19. 1. 2023 (lichý týden)

5. Měsíc únor

9. 2. 2023 (sudý týden) a 16. 2. 2023 (lichý týden)

6. Měsíc březen

9. 3. 2023 (sudý týden) a 30. 3. 2023 (lichý týden)

7. Měsíc duben

20. 4. 2023 (sudý týden) a 27. 4. 2023 (lichý týden)

8. Měsíc květen

18. 5. 2023 (sudý týden) a 25. 5. 2023 (lichý týden)

9. Měsíc červen

15. 6. 2023 (sudý týden) a 22. 6. 2023 (lichý týden)

Třída

Obory

Členové parlamentu

1. CP

Cukrář, Prodavač

Veronika Madaková

Marika Kratochvílová

1. KC

Kuchař – číšník

Samuel Koutník

Juliana Horváthová

1. OA

Opravář zem. strojů

Jiří Dúbrava

Adam Ryška

1. OB

Opravář zem. strojů

Jakub Svanovský

Radoslav Škrdla

1.PRZ

Pekař

Řezník – uzenář

Zahradník

Anna Strmisková

Leoš Novák

1. ZPR + 2. ZPR

Zahradnické práce

Marie Zoufalá

Matěj Vařák

2. CP

Cukrář

Prodavač

Dominik Bloudíček

Nela Masarovičová

2. KR

Kuchař – číšník

Řezník – uzenář

Jana Klenovská

Tobiáš Jaroš

2. OP

Opravář zem. strojů

Pekař

Markéta Dreherová

Jan Havlík

2. OZ

Opravář zem. strojů

Zahradník

Samuel Tomeček

Filip Páleník

3. C

Cukrář

Vojtěch Hock

Kamila Talášková

3. KC

Kuchař – číšník

Adéla Čechová

Jakub Antoš

3. OR

Opravář zem. strojů

Řezník – uzenář

Josef Borovička

Filip Horký

3. OZ

Opravář zem. strojů

Zahradník

Libor Zeleňák

Jan Trněný

3. PP

Pekař

Prodavač

Martina Žižková

Simona Navrátilová

3. ZPR

Zahradnické práce

Anna Hamzová

1.A

Agropodnikání

Nela Zpěváčková

Matěj Ludvík

2.A

Agropodnikání

Aleš Carda

Adam Čepička

3.A

Agropodnikání

František Kožnar

David Růžička

4.A

Agropodnikání

Petr Jelének

Adam Šeiner

1.NA

Podnikání

Jakub Albrych

Martin Palášek

1.NB

Podnikání

Matěj Kudrna

Diana Protivínská

2.N

Podnikání

Tomáš Wanecki

Denisa Heráková