Žákovský parlament

Žákovský parlament funguje na naší škole od školního roku 2022/2023 a nabízí žákům možnost podílet se na vytváření příznivého klimatu školy.

Cílem žákovského parlamentu je:

  • vést žáky ke spolupráci a k otevřené komunikaci,
  • posilovat zodpovědnost a sebedůvěru žáků,
  • vyslovovat návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití,
  • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy a učiteli a ostatními zaměstnanci školy,
  • informovat spolužáky o činnosti a výsledcích jednání parlamentu,
  • podněcovat spolupráci mezi třídami,
  • podílet se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků,
  • spolupodílet se na akcích školy.

Koordinátoři žákovského parlamentu:

Mgr. Alena Bachmanová
alena.bachmanova@sos-znojmo.cz

Mgr. Eva Ryšková
eva.ryskova@sos-znojmo.cz

1. Funkční období

Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

2. Docházka na jednání parlamentu

Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání.

3. Rovnoprávné postavení

Všichni členové mají rovnoprávné postavení, 1 člen = 1 hlas. K přijetí návrhů je potřeba nadpoloviční většiny. Ostatní účastníci na schůzi parlamentu hlasovací právo nemají.

4. Povinnost informovat spolužáky

Členové parlamentu jsou povinni pravidelně informovat o rozhodnutích své spolužáky a třídní učitele. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školních webových stránek, nástěnky a sociálních sítí.

5. Závaznost rozhodnutí

Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. Povinnost respektovat rozhodnutí vedení školy

Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.

Rozpis schůzek pro školní rok 2022/2023

Schůzky: 2x měsíčně (úterý) ve 12.25 v učebně č. 307

Rozpis schůzek pro školní rok 2023/2024

1.     Měsíc září

19. 9. 2023 (sudý týden) a 26. 9. 2023 (lichý týden)

2.     Měsíc říjen

17. 10. 2023 (sudý týden) a 24. 10. 2023 (lichý týden)

3.     Měsíc listopad

14. 11. 2023 (sudý týden) a 21. 11. 2023 (lichý týden)

4.     Měsíc prosinec

12. 12. 2023 (sudý týden) a 19. 12. 2023 (lichý týden)

5.     Měsíc leden

9. 1. 2024 (sudý týden) a 16. 1. 2024 (lichý týden)

6.     Měsíc únor

13. 2. 2024 (lichý týden) a 20. 2. 2024 (sudý týden)

7.     Měsíc březen

5. 3. 2024 (sudý týden) a 12. 3. 2024 (lichý týden)

8.     Měsíc duben

16. 4. 2024 (sudý týden) a 23. 4. 2024 (lichý týden)

9.     Měsíc květen

14. 5. 2024 (sudý týden) a 21. 5. 2024 (lichý týden)

10. Měsíc červen

11. 6. 2024 (sudý týden) a 18. 6. 2024 (lichý týden)

S         2.KC              4.10. středa a  6.10. pátek        Tř. uč. Mgr. Eva Ryšková

 

L         3.CP             11.10. středa a 13. 10. pátek     Tř. uč. Ing. Marie Kukačková

 

S         2.OA            18.10. středa a 20.10. pátek      Tř. uč. Jindřiška Nevrklová

 

L         1.NA           23.10. pondělí a 25.10 středa     Tř.uč.Mgr.Ivona Nechvátalová

 

S         2.CP             1.11. středa a 3.11. pátek           Tř. uč. Mgr. Jitka Košťálová

 

L         2.OB            8.11. středa a 10.11. pátek         Tř. uč. Michal Švanda

 

S         2.PRZ         14.11. úterý a 16.11. čtvrtek        Tř. uč. Ing. Světlana Vávrová

 

L         3.KR          22.11. středa a 24.11. pátek         Tř.uč.Mgr.Ivana Besednjaková

 

S         3.OZ         29.11. středa a 1.12. pátek            Tř. uč. Ing. Vlastimil Dvořák

 

L         3.OP           6.12. středa a 8.12. pátek            Tř. uč. Mgr.  Alois Koudelka

 

S         2.ZPR        13.12. středa a 15.12. pátek         Tř. uč. Ing. Marie Eliášková

 

L       1.+ 3.ZPR   19.12. úterý a 21.12. čtvrtek         Tř. uč. Ing. Jiří Valenta

 

L         2. N            3.1. středa a 5.1. pátek              Tř.uč.Mgr. Alena Bachmanová

 

S        1.NB         10.1. středa a 12.1. pátek            Tř.uč.PeaDr. Irena Zatloukalová

 

L        4.A           17.1. středa a 19.1. pátek             Tř. uč. Mgr. Lucie Ziková

 

S        3.A           24.1. středa a 26.1. pátek             Tř. uč. Mgr. Marie Povjakalová

 

L        2.A           30.1. úterý a 1.2. čtvrtek               Tř. uč. Ing. Jiří Klempa

 

 

 

Rádio se bude vysílat o velké přestávce v určené dny, pokud z důvodu zkoušek a jiných akcí pořádané ve škole nebude určen jiný termín.

              Čas – od 9.40 hod. – 9. 53 hod., takže 13 minut.

Připravujte si vhodná témata, co Vás trápí, co byste chtěli zlepšit, nezapomeňte chválit a oceňovat spolužáky i školu. A těšíme se na nové nápady, soutěže, reklamy, písničky a postřehy od Vás.

Od loňského roku už jsme si zvykli v tomto Vašem vysílacím týdnu uklízet odpadky před školou. V kabinetu 303 dostanete pytle i rukavice k úklidu.

ZAPOJUJE SE CELÁ TŘÍDA !

Třída

Obory

Členové parlamentu

1. C

Cukrář

Lenka Nejeralová

Natálie Válková

1. KP

Kuchař – číšník, Prodavač

Matyáš Karl

Josef Dohlídal

1. KPE

Kuchař – číšník, Pekař

Jakub Svítil

Adéla Kolštromová

1. OR

Opravář zem. strojů, Řezník uzenář

 Zdeněk Komůrka

Jan Jaroš

1. OZ

Opravář zem. strojů,  Zahradník

Sabina Hrůzová

Barbora Scheiberová

1. ZPR

Zahradnické práce

Patrik Kárász

Martin Golemba

2. CP

Cukrář

Prodavač

Veronika Madáková

Marika Kratochvílová

2. KC

 

Kuchař – číšník

Samuel Koutník

Jana Mazálková

2. OA

Opravář zem. strojů

Adam Ryška

Jiří Dúbrava

2. OB

Opravář zem. strojů

Milan Popelka

Radoslav Škrdla

2. PRZ

Pekař, Řezník, Zahradník

Jan Adam

Anna Strmisková

2. ZPR

Zahradnické práce

Marie Zoufalá

3. CP

 

Cukrář, Prodavač

Nela Masarovičová

Kateřina Vančurová

3. KR

Kuchař – číšník, Řezník

Tobiáš Jaroš

Jana Klenovská

3. OP

Opravář zem. strojů, Pekař

Tomáš Mrkvička

Matěj Petr Šnejdar

Martina Treiberová

3. OZ

 

Opravář zem. strojů

Zahradník

Petr Florian

Jakub Volný

3. ZPR

Zahradnické práce

Jan Dusík

1.A

Agropodnikání

Matěj Mikulica

Martin Veselý

2.A

Agropodnikání

Michaela Olšanská

Vojtěch Blahuš

Adam Šenkyřík

3.A

Agropodnikání

Aleš Carda

Adam Čepička

4.A

Agropodnikání

František Kožnar

David Růžička

1.NA

Podnikání

Adéla Čechová

Kristýna Jelínková

1.NB

Podnikání

Libor Zeleňák

Vendula Sváčková

2.N

Podnikání

Diana Protivínská

Matěj Kudrna