Školní jídelna

Naděžda Jelínková
tel: 515 225 280
e-mail: jidelna@sos-znojmo.cz