Klasifikace

Klasifikace, rozvrh a absence je dostupná v aplikaci Bakaláři.

Přihlašovací údaje jsou rozdávány žákům prvních ročníků třídními učiteli v záři. Ostatní žáci/rodiče použijí údaje z minulých let.