Vedení školy

Ředitel školy

Ing. Libor Pelaj
tel.: 515 225 280, 515 248 538
reditel@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro pedagogický úsek

PaedDr. Klepetková Helena
helena.klepetkova@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy

Ing. Rokoská Helena
helena.rokoska@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro technickoekonomický úsek

Mgr. Marie Smrčková
marie.smrckova@sos-znojmo.cz