Vedení školy

Ředitel školy

Ing. Libor Pelaj
tel.: 515 225 280, 515 248 538
reditel@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro pedagogický úsek I.

PaedDr. Helena Klepetková

Telefon: 515 261 324
helena.klepetkova@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro pedagogický úsek II.

Ing. Helena Rokoská
helena.rokoska@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro odborný výcvik (obory potravinářské, služby)

Mgr. Marie Klimánková

Telefon: 602 487 080

E-mail: marie.klimankova@sos-znojmo.cz

Zástupce ředitele školy pro odborný výcvik (obory technické, zemědělské a zahradnické)

Ing. Radovan Besednjak

Telefon: 601 102 521

E-mail: radovan.besednjak@sos-znojmo.cz

Zástupkyně ředitele školy pro technickoekonomický úsek

Mgr. Marie Smrčková
marie.smrckova@sos-znojmo.cz