Úřední hodiny pro žáky školy

Pro vyřizování záležitostí na sekretariátu školy jsou pro žáky určeny tyto úřední hodiny:

7:30 – 8:00

12:30 – 13:30