Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo

AGROPODNIKÁNÍ

CUKRÁŘ

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

PEKAŘ

PRODAVAČ

ŘEZNÍK

ZAHRADNÍK

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

PODNIKÁNÍ

Registrační číslo uchazeče

Elektronicky přihlášení žáci ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky.

Při použití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté.

V případě přihlašování do maturitních oborů prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ. Ředitel první školy uvedené v přihlášce sdělí registrační číslo prokazatelným způsobem i v případě, že pozvánku k JPZ neposílá.

V případě přihlášení do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

15. května 2024 bude zveřejněna výsledková listina na úřední desce školy a na www stránkách školy.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Agropodnikání

Podnikání

Cukrář

Opravář zemědělských strojů

Pekař

Prodavač

Řezník-uzenář

Zahradnické práce

Zahradník

Kuchař-číšník

Tabulka ke kritériu č. 1

Informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2024/25

Přihlášky ke studiu je nutno podat v termínu od 1. února do 20. února 2024 – do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek – 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby.

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html – informace MŠMT pro uchazeče a rodiče

Vstup do systému DIPSY

 

Tiskopis přihlášky a jiné formuláře:

Elektronický systém pro podávání přihlášek – s použitím bankovní identity – od 1. února – v systému DIPSY

Přihláška ke střednímu vzdělávání – přihláška pro použití v listinné podobě

Přihláška ke střednímu vzdělávání – přihláška pro podání přihlášky v systému DIPSY – lze vyplnit v počítači

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – pro použití v listinné podobě
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – pro podání přihlášky v systému DIPSY – lze vyplnit v počítači

Hodnocení na vysvědčeních – pro použití v listinné podobě

Hodnocení na vysvědčeních – pro podání přihlášky v systému – lze vyplnit v počítači

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímací zkoušky

Žádost  o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Přihláška do nástavby – pokyny – pro šk. rok 2024/25

Pro nové žáky otvíráme ve šk. roce 2024/25 tyto studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

Agropodnikání

  • čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
  • odborné vzdělávání je orientováno do zemědělské prvovýroby, směřuje i do oblastí zpracování zemědělské produkce, pěstování rostlin, chovu zvířat, ochrany rostlin, cestovního ruchu, ekonomiky, služeb nezbytných pro řádné fungování zemědělské výroby, provozu firmy, farmy, podniku
  • vzhledem k vinařské tradici Znojemska je  navíc orientován na vinařství a vinohradnictví
  • žák získá během studia zdarma řidičské oprávnění skupin B a T, osvědčení potřebná k obsluze zemědělských strojů, má možnost v kurzech realizovaných školou získat svářečský průkaz apod.
  • po ukončení studia obdrží maturitní vysvědčení a Europass – dodatek k životopisu v českém a cizím jazyce, popisující obsah jeho studia, osvojené klíčové a odborné znalosti a dovednosti
  • absolvent je dále připraven pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole

Podnikání

  • dvouletý denní nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou
  • je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem a představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání dospělých
  • absolvent bude připraven k tomu, aby uměl zahájit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost jako fyzická nebo právnická osoba.