Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22 – 2. kolo

Seznam přijatých uchazečů:

Podnikání

Prodavač

Pekař

Agropodnikání

Kuchař-číšník

Zahradník

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení:

Podnikání

Agropodnikání

Zahradník

Prodavač

Pekař

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Kritéria pro obor Agropodnikání

Kritéria pro obor Podnikání

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22 – 1. kolo

Seznam přijatých uchazečů:

Agropodnikání
Podnikání
Kuchař-číšník
Cukrář
Pekař
Opravář zemědělských strojů
Prodavač
Řezník-uzenář
Zahradník
Zahradnické práce

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení:

Agropodnikání
Podnikání
Kuchař-číšník
Cukrář
Pekař
Opravář zemědělských strojů
Prodavač
Řezník-uzenář
Zahradník
Zahradnické práce

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek

Ředitel školy rozhodl o nekonání stanovených přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení na obory Agropodnikání 41-41-M/01 a Podnikání 64-41-L/51 v rámci přijímacího řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu, že počet přijatých přihlášek je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání anebo je tomuto počtu roven, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek.

Tuto možnost si ředitel školy vyhradil v jednotných kritériích přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení.

Znojmo 4. 3. 2021

Ing. Josef Brouček, v. r.
ředitel školy

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Agropodnikání

Příloha č. 1 – tabulka ke kritériu č. 3 – Agropodnikání

Podnikání

Příloha č. 1 – tabulka ke kritériu č. 3 – Podnikání

Pokyny pro vyplnění přihlášky do nástavbového studia oboru Podnikání

Uchazeči o obor Agropodnikání a Podnikání konají  jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, nebudou se přijímací zkoušky konat a budou přijati všichni uchazeči.

Obory bez přijímací zkoušky:

Cukrář

Pekař

Kuchař-číšník

Opravář zemědělských strojů

Prodavač

Řezník-uzenář

Zahradník

Zahradnické práce

Příloha č. 1 – tabulka ke kritériu č. 1

Informace k zápisovým lístkům

Pro nové žáky otvíráme ve šk. roce 2021/22 tyto studijní obory:

Agropodnikání

 • čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
 • odborné vzdělávání je orientováno do zemědělské prvovýroby, směřuje i do oblastí zpracování zemědělské produkce, pěstování rostlin, chovu zvířat, ochrany rostlin, cestovního ruchu, ekonomiky, služeb nezbytných pro řádné fungování zemědělské výroby, provozu firmy, farmy, podniku
 • vzhledem k vinařské tradici Znojemska je  navíc orientován na vinařství a vinohradnictví
 • žák získá během studia zdarma řidičské oprávnění skupin B a T, osvědčení potřebná k obsluze zemědělských strojů, má možnost v kurzech realizovaných školou získat svářečský průkaz apod.
 • po ukončení studia obdrží maturitní vysvědčení a Europass – dodatek k životopisu v českém a cizím jazyce, popisující obsah jeho studia, osvojené klíčové a odborné znalosti a dovednosti
 • absolvent je dále připraven pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole

Přihláška ke studiu na střední škole

Zdravotní způsobilost ke studiu


Podnikání

 • dvouletý denní nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou
 • je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem a představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání dospělých
 • absolvent bude připraven k tomu, aby uměl zahájit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost jako fyzická nebo právnická osoba.

Přihláška na nástavbové studium

Zdravotní způsobilost ke studiu


Uchazeči o obor Agropodnikání a Podnikání konají  jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, nebudou se přijímací zkoušky konat a budou přijati všichni uchazeči.

1. termín: 12. 4. 2021


Dále naše škola nabízí studium ve tříletých studijních oborech zakončených závěrečnou zkouškou:

 • Kuchař-číšník
 • Cukrář
 • Pekař
 • Opravář zemědělských strojů
 • Prodavač
 • Řezník-uzenář
 • Zahradník
 • Zahradnické práce

Do těchto oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Zdravotní způsobilost ke studiu
Přihláška ke studiu na střední škole
Přihláška na nástavbové studium