Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Kritéria 2. kolo obor Agropodnikání

Výsledky přijímacího řízení 2023 – 1. kolo

Informace k přijímacím zkouškám

Vyhlášení 1. kola

Kritéria přijímacího řízení

Agropodnikání

Podnikání

Informace pro uchazeče z ciziny:

uchazeč, který doloží doklad o dočasné ochraně, může požádat o nahrazení písemné zkoušky z českého jazyka ústní formou – rozhovorem a o zadání testu z matematiky v ukrajinském jazyce. K tomu je potřeba školu požádat – přímo na přihlášce v kolonce Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent … na 2. straně přihlášky

Základní informace o ústní zkoušce z českého jazyka rozhovorem obdrží žák společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Pokyny pro vyplnění přihlášky do nástavbového studia oboru Podnikání

Obory bez přijímací zkoušky:

Cukrář

Pekař

Kuchař-číšník

Opravář zemědělských strojů

Prodavač

Řezník-uzenář

Zahradník

Zahradnické práce

Tabulka ke kritériu č. 1

Informace k zápisovým lístkům

Pro nové žáky otvíráme ve šk. roce 2023/24 tyto studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

Agropodnikání

  • čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
  • odborné vzdělávání je orientováno do zemědělské prvovýroby, směřuje i do oblastí zpracování zemědělské produkce, pěstování rostlin, chovu zvířat, ochrany rostlin, cestovního ruchu, ekonomiky, služeb nezbytných pro řádné fungování zemědělské výroby, provozu firmy, farmy, podniku
  • vzhledem k vinařské tradici Znojemska je  navíc orientován na vinařství a vinohradnictví
  • žák získá během studia zdarma řidičské oprávnění skupin B a T, osvědčení potřebná k obsluze zemědělských strojů, má možnost v kurzech realizovaných školou získat svářečský průkaz apod.
  • po ukončení studia obdrží maturitní vysvědčení a Europass – dodatek k životopisu v českém a cizím jazyce, popisující obsah jeho studia, osvojené klíčové a odborné znalosti a dovednosti
  • absolvent je dále připraven pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole

Přihláška ke studiu na střední škole

Zdravotní způsobilost ke studiu


Podnikání

  • dvouletý denní nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou
  • je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem a představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání dospělých
  • absolvent bude připraven k tomu, aby uměl zahájit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost jako fyzická nebo právnická osoba.

Přihláška na nástavbové studium

Zdravotní způsobilost ke studiu
Přihláška ke studiu na střední škole

Pokyny pro vyplnění přihlášky do nástavbového studia oboru Podnikání