Doučování – Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Naše škola získala finanční prostředky z Národního plánu obnovy na doučování žáků, ohrožených školním neúspěchem.

Žáci mají možnost oslovit své učitele s žádostí o doučování, učitelé mohou nabídnout doučování, pokud žákovi hrozí nedostatečná známka.
Doučování bude probíhat prezenční formou a je zaměřeno na stěžejní předměty.

Využijte možnost lépe pochopit učivo, zopakovat si důležité znalosti a dovednosti = doučování je bonusem pro všechny, kteří chtějí dosáhnout výborných výsledků ve svém oboru.

Žádosti žáků i učitelů o doučování oznamte zástupkyni ředitele PaedDr. Heleně Klepetkové. Můžete použít telefon, e-mail i osobní setkání v pracovně zástupkyně kdykoliv v době od 6:30 do 15:00.

Telefon: 515 261 324

E-mail: helena.klepetkova@sos-znojmo.cz