Ze života školy

Zemské kolo soutěže ve floristice pořádané Českým zahrádkářským svazem

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 se v Prostějově konalo zemské kolo soutěže ve floristice. Zúčastnilo se jí 32 soutěžících ve 3 kategoriích – žáci, junioři a senioři.

Vlastní soutěžní klání trvalo 2 hodiny. Soutěžící v tomto časovém limitu měli vytvořit dárkovou kytici a vypichovanou misku. Vazačský materiál zajistila firma ZETASPOL. Všichni měli k dispozici stejné množství květů. Doplňkovou zeleň mohli soutěžící využívat dle vlastního výběru a v libovolném množství.

Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku oboru Zahradník Adéla Brunclíková. Soutěžila v kategorii Junior s dalšími 8 soupeřkami, mezi kterými získala 4. místo.

Blahopřejeme jí k dosaženému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy

Ing. Jiří Valenta

 

VÍCE »

Volno vyhlášené ředitelem školy

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vyhlašuje ředitel školy volno dne 25. 9. 2020. Současně důrazně vyzýváme žáky, aby dodržovali protiepidemická nařízení a vyhýbali se rizikovému chování, hromadným setkáním a společenským akcím.

Ing. Josef Brouček, ředitel školy

VÍCE »

Nové opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s vydanými MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 18. 9. 2020 OD 00:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ PLATÍ:

Pro střední školy se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku např. tělocvik. Režim pro nošení roušek se nemění pro internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. Vyzýváme všechny žáky a pracovníky školy k dodržování těchto opatření a dbát na správné nošení ochranných pomůcek:

 1. Před nasazením roušky použijte dezinfekci rukou na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 2. Rouškou si zakryjte nos a ústa, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem nejsou žádné mezery (nebo alespoň co nejmenší).
 3. Během nošení se roušky nedotýkejte.
 4. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.
 5. Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky
 6. Před dalším použitím roušku sterilizujte – vyperte na vysokou teplotu a vyžehlete na nejvyšší stupeň.
VÍCE »
Znojemská zemědělská výstava

Znojemská zemědělská výstava na Dvořákové

Ve dnech 10. – 12. 9. 2020 se v budově školy Dvořákova uskutečnila Znojemská zemědělská výstava. Tato akce navázala na tradiční výstavu Znojemsko – zahrada Moravy a spojila ji s úspěšnou školní První česko – rakouskou výstavou, která v loňském roce završila svůj desátý ročník. Je nám ctí přebrat štafetu od znojemských zahradnických odborníků a pokračovat v propagaci zemědělství na Znojemsku.

VÍCE »

Zemské kolo soutěže ve floristice pořádané Českým zahrádkářským svazem

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 se v Prostějově konalo zemské kolo soutěže ve floristice. Zúčastnilo se jí 32 soutěžících ve 3 kategoriích – žáci, junioři a senioři.

Vlastní soutěžní klání trvalo 2 hodiny. Soutěžící v tomto časovém limitu měli vytvořit dárkovou kytici a vypichovanou misku. Vazačský materiál zajistila firma ZETASPOL. Všichni měli k dispozici stejné množství květů. Doplňkovou zeleň mohli soutěžící využívat dle vlastního výběru a v libovolném množství.

Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku oboru Zahradník Adéla Brunclíková. Soutěžila v kategorii Junior s dalšími 8 soupeřkami, mezi kterými získala 4. místo.

Blahopřejeme jí k dosaženému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy

Ing. Jiří Valenta

 

VÍCE »

Volno vyhlášené ředitelem školy

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vyhlašuje ředitel školy volno dne 25. 9. 2020. Současně důrazně vyzýváme žáky, aby dodržovali protiepidemická nařízení a vyhýbali se rizikovému chování, hromadným setkáním a společenským akcím.

Ing. Josef Brouček, ředitel školy

VÍCE »

Nové opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s vydanými MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 18. 9. 2020 OD 00:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ PLATÍ:

Pro střední školy se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku např. tělocvik. Režim pro nošení roušek se nemění pro internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. Vyzýváme všechny žáky a pracovníky školy k dodržování těchto opatření a dbát na správné nošení ochranných pomůcek:

 1. Před nasazením roušky použijte dezinfekci rukou na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 2. Rouškou si zakryjte nos a ústa, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem nejsou žádné mezery (nebo alespoň co nejmenší).
 3. Během nošení se roušky nedotýkejte.
 4. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.
 5. Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky
 6. Před dalším použitím roušku sterilizujte – vyperte na vysokou teplotu a vyžehlete na nejvyšší stupeň.
VÍCE »
Znojemská zemědělská výstava

Znojemská zemědělská výstava na Dvořákové

Ve dnech 10. – 12. 9. 2020 se v budově školy Dvořákova uskutečnila Znojemská zemědělská výstava. Tato akce navázala na tradiční výstavu Znojemsko – zahrada Moravy a spojila ji s úspěšnou školní První česko – rakouskou výstavou, která v loňském roce završila svůj desátý ročník. Je nám ctí přebrat štafetu od znojemských zahradnických odborníků a pokračovat v propagaci zemědělství na Znojemsku.

VÍCE »