Školská rada

Ve škole je ustanovena školská rada. Její činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb, § 167 a § 168.

 Členové školské rady :

Ing. Helena Rokoská předseda školské rady, zvolena za pedagogické pracovníky
Ing. Vlastimil Dvořák zvolen za pedagogické pracovníky
Jaroslav Brenkus zvolen za pedagogické pracovníky
MUDr. Ludmila Šikýřová jmenován za zřizovatele
Mgr. Jaromír Příkazský
jmenován za zřizovatele
Ing. Jan Němec
jmenován za zřizovatele
Petr Plaček
zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vendula Sváčková
Nikola Kadrnožková