Adaptační kurz 1. A

V pátek 22. 10. 2021 jsme s prvním ročníkem oboru Agropodnikání absolvovali naučnou vycházku Národním parkem Podyjí, a to v rámci adaptačního kurzu, který následně pokračoval ve dnech 25. a  26. 10. 2021 ve středisku enviromentální výchovy k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Toto zařízení se nachází v kraji Vysočina v obci Zašovice, kde je provozována ekologická farma.

V pondělí jsme navštívili samotnou farmu, kde jsme se aktivně zapojili do zpracování mléka a výroby sýrů a másla. Prohlédli jsme si také místní chov hospodářských zvířat.

V úterý jsme absolvovali vycházku, jejíž program byl zaměřen na trvale udržitelné zdroje v krajině a ekologické zemědělství.

Všem se prostředí a programy v Zašovicích moc líbily. Zapojili jsme se aktivně do veškerých činností, které vyžadovaly nejen šikovnost a dovednost, ale také nás naučily vzájemné toleranci a spolupráci. Odjížděli jsme s dobrým pocitem, obohaceni novými zkušenostmi a také vzájemným poznáním. Tento společný pobyt vytvořil v naší třídě příjemné a tvůrčí pracovní klima a nastolil optimistickou atmosféru pro další působení ve škole.

Za účastníky Ing. Stanislav Plichta, odborný vedoucí pobytu a Ing. Radovan Besednjak, třídní učitel

Adaptační kurz 1. A