Burza firem

Na základě pozvání od ředitelky Okresní hospodářské komory se žáci třídy 3. OZ, 2. KC a 1. NA zúčastnili Burzy pracovních příležitostí. Akce se konala na Úřadě práce ve Znojmě, kde se žáci prostřednictvím přímého kontaktu se zástupci zaměstnavatelů dozvěděli o nabídce pracovních míst a rozšířili si povědomí o různých pracovních příležitostech a možnostech uplatnění v jejich oboru…

Od pracovníků Informačního poradenského střediska byli žáci v rámci programu informováni o projektech ÚP a o Operačním programu Zaměstnanost plus „Záruky pro mladé“, který je určen zájemcům o zaměstnání mladším 30 let bez rozdílu vzdělání. Žáci si mohli prohlédnout budovu úřadu práce a finančního úřadu a naučili se orientovat v jejich částech.

Kromě firem se na akci prezentovala i Nemocnice Znojmo, OHK Znojmo, Policie ČR nebo Armáda ČR. Zástupci firem pochválili naše žáky za dobré chování a zvídavý přístup, zároveň projevili zájem o další spolupráci se školou při různých akcích. „Vaše žáky musíme moc pochválit, snažili se od nás získat maximum informací,“ uvedla paní Klímová, personalistka firmy ADFORS CZ. „Jsou komunikativní a nebojí se zeptat. Hned bychom je brali na některé pozice,“ svěřila se paní Dlouhá z FREEPORT FASHION OUTLET.

Firmy nabídly našim žákům i možnost zajímavých brigád o víkendu nebo v odpoledních hodinách po vyučování.

Z této praktické ukázky významu úřadu práce si žáci odnesli poznatky, které mohou využít v různých předmětech a také při závěrečných zkouškách.

 

Mgr. Nechvátalová, Mgr. Ryšková, Ing. Dvořák