Centrum kariérového rozvoje

JCMM otevírá nově Centrum kariérového rozvoje v Moravském Krumlově

Kariérové poradenství pro veřejnost i podpora škol a jejich pedagogů na jižní Moravě v oblasti kariérového rozvoje – tak vypadá spolupráce JCMM se školami. Nyní JCMM otevírá další Centrum kariérového rozvoje. Vedle Brna, Boskovic, Hodonína a Znojma je to nyní Moravský Krumlov.

“Jsme rádi, že se rozvíjí zejména systémová spolupráce se školami a daří se nám podporovat kariérové poradenství jako systém. Zaměřujeme naši pozornost i na regiony a školy mimo Brno,” uvedl ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Kariérové poradenství je užitečný a efektivní nástroj, kterým lze rozvíjet osobnost studentů, zvyšovat jejich kompetence potřebné pro rozhodování o budoucí volbě a kariéře. Velký význam má i podpora pedagogických sborů a lídrů škol.

“Příležitost spolupráce s JCMM v oblasti kariérového rozvoje vítáme jednak kvůli kariérovému poradenství žáků a při výběru budoucí profese, jako možnost podpory mimořádně nadaných žáků a jsme rádi, že můžeme podpořit i pedagogy systematickým vzděláváním, “ vyjádřil Jiří Psota, ředitel Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, kde vzniklo nově kontaktní místo pro Centrum kariérového rozvoje.

“Naši pedagogové se účastní seminářů, které přispívají k jejich kariérovému rozvoji a poskytují jim podporu v pedagogické práci a náměty pro její zlepšování. Víme, jak je důležitá praktická příprava budoucích absolventů a propojení teorie a praxe, uvítali jsme možnost výměny zkušeností v této oblasti na konferenci „Kariérko na Moravě. Spolupráce s JCMM je dalším krokem ke zvyšování kvality vzdělávání a přípravy mladých lidí na budoucí život,” potvrdil Josef Brouček, ředitel Střední odborné školy Znojmo.

Vedle nabídky individuální pomoci pro jednotlivce formou online konzultací se Centra kariérního rozvoje zaměřují na propracovaný systém spolupráce se školami a pedagogy. V současné době JCMM rozšiřuje síť poradců a odborníků v kariérovém poradenství na školách pro vzájemné sdílení.

Lucie Uhlíková, Specialistka vzdělávání, kariérová poradkyně T: 605 151 924

lucie.uhlikova@jcmm.cz | www.jcmm.cz | www.vyberskoly.cz | www.vzdelavanivsem.cz