Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny 2024

Ne vždy je život procházkou růžovou zahradou. Naštěstí existuje na Znojemsku celá řada specializovaných organizací, které nabízejí pomoc lidem různého věku. Právě tyto organizace se prezentovaly 5. června 2024 na Dni sociálních služeb ve Znojmě na Horním náměstí. Široká veřejnost měla možnost seznámit se s nabízenými službami a získat odborné rady. I žáci naší školy byli návštěvníky tohoto dne …Jak se říká, život není peříčko a každý z nás se může ocitnout v těžké životní situaci, kdy je potřeba vědět, kam se obrátit pro potřebné rady či odbornou pomoc.

https://kpzn.cz/den-socialnich-sluzeb-aneb-jeden-svet-pro-vsechny-2024/n451

Všem zaměstnancům v sociálních službách náleží velký dík, protože to není jen fyzická a psychická práce, ale poslání, kde je nutné mít srdce na pravém místě…

Mgr. Ivana Besednjaková