Informace pro žáky od 5. 10. 2020

Distanční výuka

Od 5. 10. 2020 do odvolání bude teoretická výuka probíhat distanční formou v prostředí Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se výuky dle platného rozvrhu zúčastnit z domova.

Praktické vyučování – odborný výcvik, praxe, cvičení a autoškola probíhají i nadále prezenční formou ve škole nebo na pracovištích smluvních partnerů.

Znojmo 1. 10. 2020

Ing. Josef Brouček, ředitel školy