„Do světa!“ 2024

V rámci projektu „Do světa!“ 2024 se uskutečnila dne 29. dubna návštěva žáků a pedagogů z LFS Obersiebenbrunn. Učitelé odborného výcviku oboru Opravář zemědělských strojů připravili v dílnách na Hakenově ulici pro žáky z naší partnerské školy zajímavý program … Pro žáky bylo připraveno několik pracovišť, kde si mohli vyzkoušet kování, svařování, stříhání plechu, ohýbání plechu a další činnosti typické pro obor Opravář zemědělských strojů. Zadané úkoly plnili dolnorakouští žáci ve spolupráci s našimi žáky a pod vedením učitelů odborného výcviku. Naše škola spolupracuje S LFS Obersiebenbrunn již mnoho let. I tato návštěva se setkala s kladnými ohlasy žáků naší partnerské školy.

Mgr. Michal Švanda