Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků – uzavřeno