Dvořákova otevřela dveře dokořán

Již tradiční „Den otevřených dveří“ na Dvořákové přilákal řadu zájemců o studium ze základních škol. Právě jim byl určen pestrý program, který nabídl pohled do všech oborů školy. Žáci předváděli rozmanité činnosti, které jsou základem pro jejich budoucí profesi.

Žáci oboru Agropodnikání předvedli nejmodernější výukové pomůcky, se kterými se učí pracovat a bez nichž se moderní zemědělství dnes už neobejde – např. bezpilotní letoun, analyzátor vína, GPS měřič pozemků, trenažér dojení, stereoskopický mikroskop a další. K oboru patří také výuková minifarma – modely zemědělské techniky, plodin a hospodářských zvířat.

Budoucí prodavači předvedli sváteční balení dárků a výrobu papírových květů, zahradníci vázali živé květiny do kouzelných vazeb, opraváři zemědělských strojů předváděli soustružení, virtuální svařování či řezání závitů. Trenažér autoškoly napověděl, že získání řidičského průkazu zdarma na automobil či traktor v oborech Opravář zemědělských strojů a Agropodnikání je významným bonusem k výučnímu listu nebo maturitnímu vysvědčení. Také svářečské průkazy pomáhají našim absolventům při hledání zaměstnání v našem regionu i v zahraničí.

Nejlákavější expozice voněly již z dálky – expozice oborů Cukrář, Pekař, Kuchař-číšník či Řezník-uzenář nabízely ochutnávku svých výrobků, které během celého školního roku prodávají ve školní výukové prodejně. Veřejnost si k nám již cestu našla a chodí si k nám pravidelně pro tradičně vyráběné pečivo, zákusky, vánoční cukroví i výrobky studené kuchyně.

Naši učitelé poskytli zájemcům o studium i jejich rodičům všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a budoucímu studiu ve vybraném oboru. Mnohým žákům ze základních škol tento den pomohl při konečném rozhodnutí, kterou školu si vybrat.

Děkujeme všem za návštěvu, těšíme se na nové žáky a také na příští „Den otevřených dveří“, který opět ukáže, co umíme.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele