„Exempla trahunt“

Pod těmito latinskými slovy se skrývá motto závěrečné konference projektu Implementace KAP JMK II, která se uskutečnila dne 31. 5. 2023 v Brně. Této konference se zúčastnili také zástupci Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, p.o. a dalších 2 škol okresu Znojmo.

„Příklady táhnou“ je opravdu příznačné označení výměny zkušeností z 3leté činnosti v projektu.

V programu vystoupili zástupci Jihomoravského kraje, který byl realizátorem projektu, a partneři z řad neziskových organizací a středních škol Jihomoravského kraje. V jejich vystoupeních se projevila pestrost aktivit, které jednotliví partneři realizovali, např. mini projekty zaměřené na podnikavou výuku, projektové dny, kariérové poradenství, poznávací kurzy, šance pro nadané žáky, výchova ke gramotnosti, přehlídky polytechnické činnosti nebo příměstské tábory. Výsledky své práce představili také organizátoři vzdělávání pedagogů a jejich metodické podpory.

Své aktivity na setkání představili také pracovníci Center odborného vzdělávání, které přispívají k rozvoji odborných dovedností, znalostí a vzájemné výměny zkušeností managementu škol, pedagogů a žáků.

Na setkání se naše škola prezentovala přehledem realizovaných aktivit a výrobky žáků. Setkání nás jednoznačně přesvědčilo, že vzájemná spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, je dobrou cestou k výchově mladé generace a přípravě žáků na spokojený a šťastný život.

Ing. Helena Rokoská, odborný garant projektu