Exkurze na digitální farmu

Dne 19. října se žáci 2. a 4. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili odborné exkurze do zemědělského podniku, rodinné společnosti ProFarm v Blatnici, kterou vlastní pan Ondřej Doležal. Během exkurze pan Doležal podal žákům podrobný výklad o historii farmy a také je seznámil s principy precizního zemědělství, které v podniku provozuje.

Místní hospodářství sahá svou historií až do roku 1820, kdy prapředek Ján Doležal hospodařil na 28 hektarech a choval hovězí dobytek a koně. V současnosti farma disponuje technologiemi na nejmodernější úrovni a výrazně pokročila od svého skromného začátku. Zatím farma produkuje 1200 kusů vykrmených prasat ročně. Tento počet bude navýšen po dobudování nové výkrmny, pro selata z vlastního chovu. Pan Doležal totiž loni dokončil stavbu porodny pro 180 prasnic. I zde je práce plně automatizovaná a je pod kontrolou řídících systémů. V porodně pracují pouze dva zaměstnanci.

Farma klade velký důraz na bilanci humusu a živin v půdě. Právě proto v říjnu 2014 zprovoznili vlastní kompostárnu, kde za rok vyrobí až 1000 tun kompostu. Kompostují čistírenské kaly a díky spolupráci s okolními obcemi také zpracovávají bioodpad z obcí.

Farma je jedním ze zakládajících členů spolku inovativního zemědělství – SIUZ. V roce 2019 se stala Demonstrační farmou ministerstva zemědělství.

Exkurzi zorganizovala PRO-BIO LIGA v rámci svého projektu DIGI farmy, podpořeného Ministerstev zemědělství.

Pokud by někdo chtěl získat více informací o farmě, může navštívit následující odkaz https://www.pro-farm.cz/farma/

David Růžička, 4.A