Exkurze žáků třídy 2. OP do střediska Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje

Žáci naší školy měli 22.12. 2022 možnost podívat se a seznámit se s tím, jak pracují záchranné složky hasičského záchranného sboru ve Znojmě.

Prohlédnout si prostory stanice a vyslechnout odborný výklad pana Josefa Chromého byl pro třídu 2.OP zážitek.

Také zdravotní záchranná služba žákům třídy 2.OP umožnila prohlídku svých prostor.

Záchranáři profesionálně odpovídali na kladené dotazy, umožnili žákům prohlédnout si sanitku (opravdu hodně do detailu) a předvedli jim všechny přístroje, které používají k záchraně lidského života.

Žáci a vyučující děkují panu MUDr. Chloupkovi za zprostředkování návštěvy.

Třídní učitel Mgr. Koudelka