Floristická výzdoba Znojemského hradu

Znojemský hrad je jednou z dominant našeho města a navštěvuje ho mnoho českých i zahraničních turistů. Naše zahradníky velmi potěšila důvěra vedení Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nás oslovilo s přáním vytvořit pro interiéry sezónní i trvalou floristickou výzdobu.

Zpracování tématu květinové výzdoby historických interiérů je velmi obtížné. Je třeba dodržet dobové estetické zásady, volbu rostlinného a pomocného materiálu, zvolit vhodné nádoby …

Nejedná se zcela přesně o historickou vazbu, ale spíše historizující, vyplývající ze skutečnosti, že v minulosti byl k dispozici jiný materiál, jak rostlinný, tak doplňkový.

Naši učitelé floristiky vše pečlivě promysleli a spolu s žáky oboru zahradník vytvořili působivá aranžmá.

První práce byly představeny v interiérech hradu u příležitosti vánočních prohlídek. Základ těchto aranžmá tvořilo chvojí jehličnanů a k přízdobě žáci použili zlacený přírodní materiál např. borovicové šišky, trávy, plody nebo sušené ovoce.

Na začátek turistické sezony žáci spolu s učiteli zhotovili trvalé celoroční aranžmá ze sušeného materiálu a umělých květů.

Těšíme se, že křehká krása květin přispěje ke nevšednímu kulturnímu zážitku návštěvníků Znojemského hradu.

Alena Šinoglová