I my jsme se účastnili Majálesu!

První květnový pátek se ve Znojmě uskutečnil studentský Majáles 2022. V průvodu středních škol zazářila i naše žluto-zelená SOŠ Znojmo, Dvořákova v čele s malými zemědělci na traktůrcích, kteří budili velkou pozornost kolemjdoucích.

Naším letošním heslem na Majálesu bylo „Budoucnost=zemědělství“. Bez zemědělství se doposud žádný národ neobešel, je nezbytné pro přežití lidstva, a proto takové motto. Účastníky průvodu byli převážně třídy 1.OZ, 2.KC, ale také někteří žáci z 1.CP, 3.PK a prvního ročníku nástavbového studia.

Součástí Majálesu byla i volba krále a královny, kteří po skončení průvodu předvedli své dovednosti na tribuně Horního náměstí. Za naši školu soutěžila královna Andrea Krejčová ze třídy 1.KR, která se představila v sólovém zpěvu s písní Zafúkané a to bez hudebního doprovodu s nádhernou barvou hlasu, který se rozezněl po celém náměstí. Dokonce i moderátor vyzval ostatní, aby se ke zpěvu refrénu přidali. Bylo to nádherné!

Všem, kteří se za SOŠ Znojmo, Dvořákova jakkoliv zapojili do příprav Majálesu a účastnili se průvodu, patří velký dík!

Ing. Kislingová, Mgr. Nevrklová

Majáles – Dvořákova