Informace k ubytování žáků závěrečných ročníků v domově mládeže

Od 10. 5. 2020 se dříve ubytovaní žáci mohou opět ubytovat, všichni žáci budou ubytováni v Domově mládeže Dvořákova 19. Všichni žáci musejí dopředu nahlásit zájem o ubytování vedoucím vychovatelkám.

Všichni zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků  musejí podepsat Čestné prohlášení

Směrnice č. 3/2020 Pokyny pro žáky k dodržování ochrany zdraví a provozu domovu mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020