Jak se rodí FLORISTA

Ve vyhledávači zjistíme, že označení florista se nejčastěji využívá v květinářství, kde pečuje o rostliny, především řezané, jejich aranžování a prodej. K tomu musí tento odborník ovládat základy ekonomiky a marketingu, dodržovat estetické zásady, být kreativní a být vstřícný v jednání se zákazníky.

Není toho docela dost na jednu osobu? ….Kde se to v člověku vezme? Narodí se tak? Naučí se to? Naučí ho to někdo?

V naší škole se na zrodu takové osoby podílíme a jednou z možností, jak se dostat k cíli, je individuální a skupinová práce s nadanými žáky ve vazačském kroužku.

V letošním školním roce navštěvují kroužek 2 žáci z 1. ročníku, 3 žáci z 2. ročníku a 2 žáci z 3. ročníku. Jedná se o žáky oboru Zahradník a jednoho žáka oboru Opravář zemědělských strojů.

Vedoucí kroužku je paní Alena Šinoglová, která popsala náplň jeho činnosti:

„Na začátku školního roku jsme se věnovali přípravě Znojemské zemědělské výstavy tematicky zaměřené na předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie. Žáci se postupně seznamovali a zdokonalovali ve vazačských technikách, např. u příležitosti Památky zesnulých, Adventu a Vánoc. Zajímavá pro všechny zúčastněné žáky byla příležitostná vazba, např. ke Dni sv. Valentýna nebo MDŽ. Postupně se žáci dopracovali i k té nekrásnější vazbě ze všech a tou je bezesporu vazba svatební. Ještě nás čeká příprava velikonočních dekorací a spousta vazeb a aranžmá z květů, které nám vykvetou na našich záhonech.

Od září se všichni žáci, kteří dochází do vazačského kroužku ve vazbě zlepšili. Každý týden vystavujeme naše výrobky ve vstupu naší školy, kde těší oči našich spolužáků, pedagogů i návštěvníků školy. Myslím, že i oni vidí a oceňují jejich profesní růst.“

A proč žáci do kroužku v rámci mimoškolní činnosti dochází?

–          „Získáváme tady inspiraci!“

–          „Baví nás to!“

–          „Chceme se ve floristice zlepšovat!“

Je vidět, že všichni jsou fajn parta, mají spoustu kreativních nápadů, navzájem si pomáhají a užijí si i spoustu legrace.

Fandíme jim a věříme, že se z nich stanou právě ti odborníci, kteří dokáží potěšit člověka krásnou květinou!