„Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu…“

„Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu…“

právě to zjišťují žáci oboru Opravář zemědělských strojů, kteří navštěvují kroužek Práce s kovem.

Již třetím rokem učitel odborného výcviku Leoš Cejpek vede na pracovišti Hakenova kovářský kroužek. Činnost je od září 2023 součástí projektu Jihomoravského kraje „Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje“ a přispívá k zvýšení motivace žáků v odborném a polytechnickém vzdělávání. V letošním školním roce mají žáci za sebou první setkání, na kterém se seznámili s kovářskou dílnou a vybavením. Už ví, že kovářské kladivo, kovadlina a pár kleští jsou symboly Héfaista, který je řeckým bohem kovářství a ohně. Více než teorie je ale bavila vlastní kovařina.

„Kluci byli spokojení, ani se jim nechtělo domů. Pro kluky je to velká přidaná hodnota nejen k jejich oboru po stránce řemeslné, ale i kreativní. Jsem rád, že mají takový zájem“, komentuje první společnou práci Leoš Cejpek, vedoucí kroužku.