KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE

Žáci druhých ročníků v průběhu prvního pololetí navštíví v rámci Programu prevence rizikového chování Kontaktní centrum Společnosti podané ruce ve Znojmě. Kontaktní centrum ve Znojmě je registrovanou sociální službou. Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

V tomto týdnu navštívili centrum žáci 2. ročníku oboru Kuchař-číšník. Pracovnice Kontaktního centra je seznámily se smyslem jejich práce, což je podpora a motivace uživatelů této sociální služby ke změně stávajícího životního stylu a pomoci znovu zapojit se do běžného způsobu života společnosti. Žáci se dozvěděli, že jedním z jejich úkolů je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek. Je spousta klientů, kteří nejsou plně motivováni ke změně a abstinenci a včasná intervence, poradenství a individuální řešení jejich problémů je velmi důležité.

Naši žáci se podrobně seznámili s prostředím a nabídkou Kontaktního centra. Uvědomili si, že informace poskytnuté pracovnicemi v současném světě jsou velmi důležité.

Mgr. Marie Povjakalová