Výuka pro 1. a 2. ročníky a 3. A

Milí žáci, od 9. 6. 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole. Aktuální rozpisy pro všechny třídy budou na www stránkách nejpozději 5. 6. 2020.

3. A začíná výuku již 8. 6. 2020.

Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů, pokračují v OV distanční formou a v teoretické výuce dle aktuálního rozpisu na daný týden.

Po příchodu do školy musí každý žák odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. U nezletilých žáků musí být Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Těšíme se na vás.

Čestné prohlášení