Kování podkoviček

Žáci v odborném výcviku vyrábějí podkovičky – pro štěstí – pro soutěžící a návštěvníky Prezentace středních škol.

Leoš Cejpek, učitel OV