Mediální olympiáda

Mediální olympiáda

Tento týden se na naší škole konala mediální olympiáda, středoškolská soutěž v mediální gramotnosti. Cílem této soutěže je povzbudit zájem studentů o mediální gramotnost.

Do olympiády se zapojily tři třídy: 2. KC, 2. CP a 1. NA. První kolo probíhalo elektronicky přímo ve škole. Žáci měli za úkol odpovídat na otázky týkající se médií, žurnalistiky, mediálního práva, historie, mediálních technologií, reklamy a digitální komunikace…. Měli možnost ukázat své vědomosti a dovednosti v disciplínách spojených s mediální gramotností.

Nejlepších výsledků dosáhla žákyně Natálie Blahušová z 1. NA. Její znalosti v oblasti mediální gramotnosti ji zajistily přední příčku v rámci školního kola.

„Byla to pro mě první zkušenost s touto olympiádou a vůbec jsem nečekala takový výsledek“ uvedla Natálie. „Na účast v další části by bylo potřeba najít další dva úspěšné řešitele do týmu. Do budoucna plánujeme přípravu v týmu a pokusíme se do soutěže opět zapojit.“

Mediální olympiáda představuje skvělou příležitost pro studenty rozvíjet své mediální dovednosti a získávat nové poznatky. Natálii blahopřejeme a těšíme se na další ročník této inspirativní soutěže.

Mgr. Ivona Nechvátalová