Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – testování pedagogických pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sděluji, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center s účinností  od 4. prosince 2020 do 18. prosince 2020 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kteří o provedení antigenního testu požádají a prokáží se potvrzením o zaměstnání.

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené vyšetření předložte připravené Potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka pro účely vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu SARS CoV-2 na sekretariát školy. Podrobné informace jsou v přiložených přílohách e-mailu.

S pozdravem a přáním hodně zdraví

Ing. Josef Brouček
ředitel školy

Přílohy:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
  • Potvrzení
  • Informace MŠMT k vyšetření
  • Systém provedení preventivního testování pedagogů
  • Potvrzení o zaměstnání

Všechny přílohy byly zaslány pedagogickým pracovníkům do e-mailových schránek.