Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacích zkoušek do oboru Agropodnikání a Podnikání se koná 23. 6. 2020.