Naše školní rádio

Od začátku října opět na naší škole vysíláme studentské rádio, kterému jsme už skoro před dvěma lety dali název Studentské rádio Dvořka.

S tímto nápadem vysílat studentské rádio přišla paní uč. Eva Ryšková a dodnes toto naše školní rádio řídí a pomáhá nám ho i připravovat. Podle všech informací jsme byli první na okrese Znojmo …..

Paní učitelka nám na pololetí sestaví harmonogram tříd a ty se po týdnu ve vysílání střídají. Rádio uskutečňujeme dvakrát týdně, tento školní rok ve středu a pátek.

Ze začátku jsme si byli hodně nejistí, ani jsme neměli tu správnou techniku, což se pak změnilo novým mixážním pultem a dvěma mikrofony. Vše probíhá přes školní rozhlas, a protože je už starší, slíbilo nám vedení školy jeho modernizaci a pak bude náš poslech ideálně nastaven.

Probíráme různá témata, se kterými se my mladí potýkáme, vyhlašujeme soutěže, spolupracujeme se žákovským parlamentem, nevyhýbáme se uctíváním našich tradic, různých svátků, chlubíme se šikovnými žáky ve třídách i jakých dalších úspěchů dosahují naši žáci při reprezentaci školy.

Toto povídání propojujeme hudbou, kterou si sami vybíráme a že je opravdu různých žánrů, co máme my rádi.

Pracujeme tak pro nás s novou technikou, učíme se správně vyjadřovat, nebát se mluvit k většině a dozvídáme se i nové informace.

Každé vysílání nahráváme na video a to pak přenášíme na náš instagram  „studentskyklubdvorka“, kde si zpětně žáci naše vysílání mohou znovu pouštět.

Jsme rádi, že si touto cestou můžeme zpříjemňovat velké přestávky ve škole a tak přispívat k pohodové atmosféře školy.

Vaše studentské rádio