Naši mladí vinohradníci soutěžili v řezu révy vinné

Všichni pěstitelé révy ví, že základem úrody je správně provedený řez révových keřů.

Dne 19. 1. 2022 se za krásného slunečného počasí na vinici v Leskách sešlo 24 žáků SOŠ Znojmo z oboru Agropodnikání a Zahradník, aby změřili síly v odborné dovednosti řez révy vinné.

Vedoucí soutěžního klání Ing. Besednjak žákům nejdříve předal základní instrukce k technice řezu a potom už se každý postavil ke svému řádku a pustil se do práce. Komise tvořená pedagogickými pracovníky školy hodnotila kvalitu a rychlost provedených prací.

Nejlepšími soutěžícími se stali Matěj Semotam, Vendula Sváčková, Denisa Svobodová a David Růžička.

Tito žáci se dále budou připravovat a zdokonalovat, aby mohli úspěšně reprezentovat školu a Znojemskou vinohradnickou podoblast na soutěži v řezu révy pořádané Střední vinařskou školou ve Valticích.

Ing. Radovan Besednjak

Řez révy vinné
Řez révy vinné