Naši studenti se rádi vracejí!

Právě dnes, kdy učitelé mají svůj světový den (od 5. října 1994), kdy si připomínáme výročí přijetí doporučení ze společné konference Mezinárodní organizace práce při OSN (ILO) a UNESCO z roku 1966 k postavení učitelů, tzv. Chartu učitelů, se rozhodly naše bývalé žákyně navštívit svou školu, svou třídní učitelku a také se chtěly setkat s žáky oboru Kuchař-číšník, který samy absolvovaly a předat jim vlastní zkušenosti.

Žáci druhého a třetího ročníku Kuchař-číšník se v diskuzi velmi zajímali, jak děvčata studovala, jaké byly závěrečné zkoušky a také jak se jim daří v pracovním životě.

Atmosféra dané „chvilky“ byla velmi tvůrčí, plná zajímavých postřehů a podpory.

Po příjemně strávené hodině se děvčata rozloučila a přislíbila, pokud budou mít žáci ještě nějaké otázky, že je rády přijdou zodpovědět.

Mgr. M. Rožnovská