Naši žáci představili své práce v soutěži ENERSOL 2019

Dne 26. února 2019 zamířily do reprezentačních prostor Masarykovy střední školy Letovice desítky delegátů, mezi nimi i žáci SOŠ Znojmo, Dvořákova – účastníci Krajské konference Enersol 2019, pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při Masarykově střední škole Letovice.

Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila problematika úspor energií a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné přípravy nejen technických profesí v této oblasti. Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol pro 16. ročník programu bylo téma „Voda a hospodaření s vodou“ a téma „Elektromobilita“.

Naši žáci soutěžili ve třech kategoriích:

Enersol a praxe: Nella Homolová s prací „Využití obnovitelných zdrojů energií“ obsadila 8. místo

Enersol a inovace: Lukáš Málek s prací „Dešťová voda v domácnosti“ obsadil 6. místo

Enersol a popularizace: Pavel Cílek a Sabina Sedláčková s prací „Voda“ obsadili 2. místo

Děkuji všem našim žákům, kteří se zapojili do projektu Enersol a kteří přemýšlejí nad potřebou zachování životního prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné podobě. Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek odvážných lidí šířících osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, můžeme se stát, že kolem nás zmizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni a že se ztrácí okouzlující krása přírody.

Poděkování patří i učitelům střední školy, kteří jednotlivé práce vedli a směřovali žáky ke splnění stanovených cílů na té nejlepší úrovni.