Naši žáci se zúčastnili zahraniční odborné stáže ve Francii