Netradiční pojetí chleba

V týdnu od 22. – 26. listopadu proběhl v učebnách naší školy pro první ročník oboru Pekař projekt  s názvem Chleba – od pojmu k výrobku. Cílem bylo seznámit žáky s nejzákladnější a často opomíjenou potravinou, kterou je bezpochyby chléb. V rámci projektu došlo k propojení všeobecně vzdělávacího předmětu s odbornými předměty.

Náplní projektu bylo přiblížit žákům pojem chléb z různých hledisek.

V rámci českého jazyka se žáci během aktivit seznámili s etymologií slova chléb, s historií této potraviny a se staročeskými významy slov týkající se přípravy chleba a jeho krájení. Během výuky literatury rozvíjeli čtenářskou gramotnost při práci s texty na dané téma.

V rámci odborných předmětů byly žákům za pomocí aktivizačních metod představeny suroviny na výrobu chleba, technologický význam daných pojmů a v neposlední řadě i technologický postup na jeho výrobu. Po teoretické části následovala i praktická část – skupinový úkol příprava kvasu a individuální úkol zjišťování kyselosti kvasu lakmusovým papírkem a smyslové hodnocení konkrétního vzorku chleba.

Na závěr došlo ke společnému vyhodnocení projektu, upevnění poznatků a k propojení osvojených dovedností.

Úspěšnost projektu zhodnotili sami žáci:

Projekt byl úžasný, byl zábavný a poučný. Hodně jsme se toho o daném pojmu dozvěděli a procvičili si. Netušila jsem, že se dá propojit český jazyk s pekařskou technologií. Martina Treiberová

Bylo výborné propojit český jazyk s technologií. Vůbec jsem nečekala, že je to takhle možné. Tahle výuka byla jiná než běžná a o to víc poučitelná. Edita Večeřová

Byl to velice zajímavý a poučný projekt.

Sára Špalková

 Ing. Milada Veselá, Mgr. Alena Bachmanová