Nová kovárna

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů v měsíci březnu zařizují odbornou učebnu praktického vyučování pro práci s kovem.
Vybavení učebny bylo pořízeno z financí projektu Implementace JMK II, konkrétně klíčové aktivity KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání, podaktivita KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ ….K nově pořízenému vybavení patří např. kovářské výhně, kovadliny se stojany, kovářské svěráky, buchary, plynová pec, stojanová bruska, pásová pila, sloupová vrtačka, svářecí inventory, pracovní stoly se svěráky a také ruční nářadí.
Nově vybavená učebna bude sloužit nejen našim žákům, ale také žákům spolupracujících středních škol v rámci činnosti Centra odborného vzdělávání pro zemědělství nebo žákům základních škol v rámci sdílení odborných učeben a příkladů dobré praxe.
Věříme, že v nové učebně se žákům v nové učebně bude líbit a práce s kovem jim půjde dobře od ruky!

Leoš Cejpek a Roman Vaškových, učitelé OV