Nové opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s vydanými MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST, S VÝJIMKAMI, S ÚČINNOSTÍ OD 18. 9. 2020 OD 00:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ PLATÍ:

Pro střední školy se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku např. tělocvik. Režim pro nošení roušek se nemění pro internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. Vyzýváme všechny žáky a pracovníky školy k dodržování těchto opatření a dbát na správné nošení ochranných pomůcek:

  1. Před nasazením roušky použijte dezinfekci rukou na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou.
  2. Rouškou si zakryjte nos a ústa, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem nejsou žádné mezery (nebo alespoň co nejmenší).
  3. Během nošení se roušky nedotýkejte.
  4. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.
  5. Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky
  6. Před dalším použitím roušku sterilizujte – vyperte na vysokou teplotu a vyžehlete na nejvyšší stupeň.