Obhajoby odborných prací žáků oboru Prodavač

Dne 19. ledna 2023 proběhly obhajoby podnikatelských záměrů žáků učebního oboru Prodavač.

Žáci své práce dostali zadány v měsíci říjnu a průběžně je zpracovávali. Tématem byl Podnikatelský záměr na zřízení prodejny určitého zaměření. Chodili na konzultace k vedoucím prací, kde dostávali připomínky a rady, aby zpracovávaný záměr splňoval cíl práce …

Obsahem byly tyto kapitoly:

1. Úvod, základní charakteristika;

2. Podnikatelský projekt;

3. Cíle podnikatelského projektu;

4. Marketingový plán;

5. Výrobní plán;

6. Finanční plán;

7. Zdroje financování;

8. Přílohy.

 

Konkrétní zaměření „své vysněné“ prodejny si mohli žáci libovolně vybrat, aby se jim práce o to lépe zpracovávala a bavila je. Mezi žáky byli jak zodpovědní, tak i ti, kteří svoji průběžnou přípravu podceňovali a nechali na poslední chvíli.

Hodnotící komise byla mile překvapena většinou přímo excelentních výkonů obhajob a současně i zaskočena nezodpovědnou připraveností některých žáků.

Závěrem se všichni shodli, že podnikat není jednoduché a vypracování této práce žákům rozšířilo vědomosti i dovednosti na PC.

Všichni žáci se dostavili a své práce obhájili. Nyní se mohou soustředit přípravou na závěrečné zkoušky a myslet na to, že štěstí přeje připraveným!

 

Mgr. Ivana Besednjaková