Pokračování distanční výuky

Dle pokynů MŠMT není umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele