Obnovení výuky od 24. 5. 2021

Milí žáci,

od 24. 5. 2021 se obnovuje veškerá výuka – teoretická i praktická. Podmínkou účasti na výuce je pravidelné testování jedenkrát týdně a používání respirátorů po celou dobu pobytu ve škole. Prosím, pročtěte si pečlivě rozpis testování, najdete tam čas, kdy se dostavíte do tělocvičny k testování.

Je nutné dodržet přesné časy, které jsou uvedené v rozpisu!

Současně prosíme žáky o vrácení vypůjčené techniky pro distanční výuku.

Těšíme se na vás 🙂

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

 

Rozpis testování – Dvořákova – tělocvična

Rozpis testování  – Hakenova