Odborná přednáška pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů

Partnerství škol a firem představuje pro žáky velkou výhodu v oblasti vzdělávání. Ve čtvrtek 30. března měli žáci oboru Opravář zemědělských strojů na naší škole jedinečnou příležitost setkat se s výrobním ředitelem firmy Agrana a získat důležité informace o provozu cukrovaru a možnostech odborných praxí v této společnosti …

Spolupráce naší školy s Moravskoslezskými cukrovary, dceřinou společností firmy Agrana, probíhá již několik let při soutěžích a výstavách a v letošním roce jsou v cukrovaru i naši žáci na odborné praxi.

Na přednášce měli žáci možnost seznámit se s technickými aspekty provozu cukrovaru a získat důležité informace, které jim mohou pomoci při závěrečných zkouškách. V průběhu si zasoutěžili o zajímavé ceny a také si vyslechli zkušenosti svých spolužáků, kteří již na odborné praxi v této firmě byli. Jeden z nich uvedl: „Hodně jsem se toho přiučil, mám tam k sobě instruktora, který mi ukazuje, jak se všechno dělá, a nebojím se, že něco pokazím, to se mi líbí.“

Diskuze, která následovala po přednášce, se zaměřila na možnosti budoucího zaměstnání. Žáci měli příležitost položit otázky a získat další informace o praxi v této společnosti.

Spolupráce mezi školou a firmami pomáhá žákům při přípravě na budoucí kariéru v oboru, který si zvolí. Jsme rádi, že nás zástupci firmy Agrana navštívili a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Ivona Nechvátalová