Ohlédnutí za Krajskou soutěží v orbě

Dne 22. 9. 2022 uspořádala Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, 18. ročník Krajské soutěže v orbě. Zúčastnili se žáci středních odborných škol z kraje Jihomoravského a Vysočiny a dále z Rakouska a Slovenska. Celkem soutěžilo 30 soutěžících ze 13 škol, z toho 8 dívek.

Žáci orali jednostrannými dvouradličnými pluhy. Při soutěži oráči nejdříve vyořou tzv. rozpich a poté následuje doorávka pozemku tzv. do skladu. Jejich výkon je průběžně hodnocen komisí rozhodčích a hodnotí se: provedení rozpichu, vyhlubování a zahlubování pluhu, přímočarost, hloubka a celkové provedení. Soutěž podporují zemědělské podniky, firmy prodávající zemědělskou techniku a další významné firmy z regionu. Tyto firmy zde vystavují techniku a poskytují materiální a finanční podporu pro realizaci soutěže.

Soutěž je pravidelně navštěvována zástupci Jihomoravského kraje, města Znojma, žáky pořádající školy a žáky základních škol a veřejností. Akci doplnily praktické ukázky moderní zemědělské techniky, kovářské dovednosti, využití agrodronu v zemědělství, měření výkonu traktoru motorovou brzdou a orbou koňským spřežením.

Letošní ročník proběhl pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, který si prohlédl soutěžení, diskutoval se žáky i pedagogy a předával ceny těm nejlepším. Dále soutěž zaštiťovaly Jihomoravský kraj, město Znojmo a Agrární komora Znojmo.

Kategorie chlapci:

místo – Milan Coufal ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
místo – Jan Balabán ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Vyškov
místo – Bedřich Trnečka z Obchodní akademie a Středního odborného učiliště, Veselí nad Moravou
Kategorie dívky:

místo – Tereza Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna
místo – Simona Zvonková ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
místo – Adéla Kovacsová ze Střední vinařské školy Valtice
Celkový vítěz – pohár ředitele školy: Tereza Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna

Ing. Pavel Vávra

Ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula a ředitel školy Ing. Libor Pelaj
Ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula a ředitel školy Ing. Libor Pelaj